Vi alla lever här på vår jord, i en värld full utav naturliga resurser. Under flertalet årtusenden så har vi sakta men säkert lärt oss att ta vara på och utvinna vad naturen har att ge oss. Utav träd så fick vi till en början ved, stenåldersmänniskorna byggde enklare hyddor och så småningom så började vi forma trät efter våra behov. Plankor, pressade spånplattor, bjälkar är alla beståndsdelar som tillsammans kan forma ett hus. Skogarna använder sig även utav fotosyntes för att samla in solljus vilket omvandlas till energi, en biprodukt utav detta är den luften som vi andas och ju mer skogar vi har kvar desto bättre är luftkvalitén i området. Vatten är en enorm resurs för alla levande varelser, först och främst som en törstsläckare och för att bibehålla vätskenivån i kroppen. Färskvatten är i vissa områden av vår värld en naturlig del utav vårt vardagliga liv där ett glas vatten från kökskranen är en självklarhet, i andra delar av världen så är rent vatten en lyx och svårt att komma över. I många U-länder så gräver man fortfarande brunnar utan att använda sig utav moderna rörsystem, vattnet förblir icke filtrerat och ibland även odrickbart innan man kokar det. I dagens moderna Mexiko så rekommenderar man fortfarande turister att inte dricka kranvattnet, då reningsverk inte är lika prioriterade där. Magsjukan som kan följa ett till synes oskyldigt glas kranvatten brukar i folkmun kallas för ”Montezumas Förbannelse”, eller ”Montezumas Hämnd”, efter den berömda Aztek hövdingen Montezuma II som tillfångatogs utav conquistadoren Hernán Cortés. I våra hav så finns det stora mängder med fisk och flera ton fångas in vardera dag för att utfodra massorna.

 

I princip allt som vi kan ha användning för, antingen som födokälla, produktion eller energi anses vara resurser, och just naturresurser är sådana som förekommer naturligt utan mänsklig påverkan. Användningsområdena för en och samma naturkälla kan variera kraftigt och många gånger kan dessvärre förbrukningen utav naturliga resurser vara skadliga för naturen eller ödesdigert förändra ekologiska system vilken i sin tur kan leda till att olika djurarter dör ut, farliga utsläpp och alltför kraftig avverkning. Föroreningar påverkar i sin tur naturen och har lett och leder fortfarande till olika omdiskuterade klimatförändringar vilket väckt flertalet olika försök till åtgärder världen över. Monopol på olika naturresurser har även lett till fruktansvärda krig under olika pretenderade anledningar och orsaker, så som kontrollen över oljeutvinningen och oljeledningarna i Mellanöstern. Sen så har även kapitalismen en stor påverkan över hanteringen utav naturliga resurser, då många källor utarmas i vinstsyfte utan direkt tanke på framtida åtgärder.

Men inte alla resurser är förbrukade då det även finns förnyelsebara resurser så som vår egen sol. Solen är otroligt nödvändig och inte bara för att värma vår planet, solen är en utav dom få källor som faktiskt skapar energi och inte bara omvandlar den, vilket vi kan känna av genom att bara gå ut en solig sommardag och känna värmen mot vår hud. Solpaneler är ett sätt att ta vara på solen och omvandla samt samla in energin för senare bruk. Så nästa gång du ligger och steker på stranden och förbättrar solbrännan så använder du en av våra mest beständiga naturliga resurser!