En utav vår planets mest eftertraktade naturresurser är trä då dess användningsområden är otroligt varierat och används inom i princip nästan varenda existerande industri i dagsläget. Helt naturligt så har skogar och träd flera fördelar som påverkar naturen runtom. Det allra första som dom flesta kommer att tänka på är fotosyntesen som sker och står för cirka 75% utav den rena luften som vi andas. Vid fotosyntes så sker grovt talat ett en kemisk förändring där träden omvandlar solljus och bland annat koldioxid till ren luft och är alltså naturens egna filtreringssystem. Något man dock får ta i beräkning är att fotosyntes inte sker i mörker, så nätter och vintrar då träden tappar sina blad så är fotosyntesen minimal. Därav växlande procentsatser mellan hur mycket skogar påverkar ett lands lufttillstånd beroende på klimat, årstid och placering gentemot ekvatorn. Träd har djupa rötter för att lättare komma åt näringsämnen, mineraler och vatten ur marken och bidrar till att föra upp dessa närmare ytan, vilket gynnar mindre växter med ytligare rötter. Beroende på trädsort så gynnas olika markvegetationer i olika grad. Vid för stora avverkningar där rötter förstörs så är det inte helt ovanligt att jorden blir torr och svårbrukbar. Dock så kan även avverkningar ha en positiv effekt på skog då jorden bör roteras och inte sugas helt torr på specifika näringsämnen och mineraler, vilket kan ske i urskogar, vilket i slutändan leder till att vissa områden dör ut naturligt. Avverkningar påverkar även luftkvaliteten i olika utsträckningar och kan störa och förstöra den ekologiska balansen om det avverkas alldeles för mycket inom ett specifikt område.

Trä används ofta till möbler, husbyggen och till papper. Beroende på träslag då olika är mjukare eller hårdare och fungerar bättre till antingen dekorativt eller praktiska tillämpningar. Att bygga ett hus i ”fel” träslag kan leda till kortare livslängd för byggnaden och högre underhållskostnader. För att spara på naturen så är det idag vanligt att man återvinner trä eller tar vara på spill. Flisorna och spånet från tillverkningen av plankor, bjälkar och liknande samlas till exempel upp och används för att pressa spånplattor och plywood. Papper återvinns flertalet gånger innan det till sist bränns eller blir till toalettpapper och uppmuntras i många moderna länder. Trä har även sedan länge varit ett varumärke för kvalitet, exempelvis inom idrott. Basebollträn i riktigt trä är oftare attraktivare än motsvarande i aluminium både genom ett traditionellt perspektiv och estetiskt.

Olika former utav vedeldning gör även att trä är ett populärt bränsle, även om stenkol och eluppvärmning blir ett allt populärare och billigare alternativ för många. Inom större industrier så ligger vedeldning i minoritet och sjunker fortfarande i procent, eldstäder och kaminer har visat en uppåtgående trend inom senare år i hus, villor och sommarstugor.

Även om trä anses vara en förnyelsebar naturresurs så är dock förbrukningen i olika länder högre än vad tiden för återhämtning är och större områden än vad som är rekommenderat avverkas årligen i regnskogarna. I Sverige så är en utav våra största exporter inom naturresurser just utav trä, men hårda restriktioner och regler har satts i bruk för att bibehålla våra skogar.