Vatten är en utav våra viktigaste naturliga resurser och vi skulle inte kunna klara oss utan det. Faktum är att människokroppen i sig består utav upp till 65% utav vatten beroende på ålder, kön och mängden fetma. I princip finns det två typer utav vattenresurser, vilka är sötvatten och saltvatten. Dom båda olika vattentyperna har egna ekologiska system med olika arter av fisk, alger och annat liv. Det vi dricker är sötvatten, eller så kallat färskvatten. Dom flesta insjöar, källor och brunnar består utav just utav färskvatten som filtrerats eller renas innan vi får dom i våra kranar. Då Sverige även håller väldigt höga krav på dricksvatten samt vatten till tvätt och personlig hygien så är även avloppssystemen ofta gjorda i vänliga metaller som inte avsöndrar giftiga beståndsdelar. Även om vatten anses vara en förnyelsebar naturresurs så återvinns det ofta genom att förbrukat vatten från toaletter, badrum och avrinningar går via reningsverk innan det pumpas åter i våra system. Detta är att föredra, speciellt ur medicinskt perspektiv då vatten ofta är en grogrund för mögel, bakterier och en plats där diverse baciller kan överleva längre tider. Men vägen till våra moderna avloppssystem har varit lång och lärdomen utav dess inverkan på naturen har varit dyrköpt genom historien. Så sen som 1854 så spred det sig en mystisk sjukdom genom London. Under dom 10 första dygnen så dog upp emot 500 personer hastigt. Sjukdomen i sig var kolera, en inte helt ovanlig sjukdom för den tiden och en återkommande plåga, men detta var ett utav dom värsta utbrotten på flera århundraden. En utav dom som snart fann ett sammanband mellan sjukdomsfallen och dricksvattnet var societetsläkaren John Snow. Han föreslog under ett sammanträde med kyrkorådet i St. James församling, den 7 september, att man skulle ta bort handtaget vid brunnen. Efter mycket undersökningar och olika teorier så visade det sig nämligen att avträdesvattnet som kom från diverse dass och inomhustoaletter nämligen spolades ut i floden Thames. Man räknade med att tidvattnet skulle föra med sig avföringen bort från staden, men räknade med att högvattnet förde en del av det med sig tillbaka. Då många brunnar tog vatten från olika vattendrag som låg anslutna till Thames så förgiftades brunnarna och koleraepidemin var ett tragiskt faktum.

 

Men vatten går även att använda till mycket mer än att dricka, exempelvis så har det börjat bli allt vanligare med ”Våg Energi”, en metod att samla in rörelsekraften ifrån havsvågor för att alstra energi. Likadant så är vattenkraftverk en utav våra vanligare källor för elektricitet och värme. I bara Sverige finns det över 70 vattenkraftverk och dom flesta ligger på platser med historisk anknytning till användandet av vattendrag och fördämningar varav vissa byggdes för redan 1000 år sedan för att driva kvarnar, olika mekaniska anordningar och rudimentära vattenledningar. Vattenkraft räknas som en förnyelsebar och hållbar energiresurs vilken i princip endast påverkas av vattenförbrukning och torka under vissa perioder. Vattenkraftverk fungerar på det viset att strömmarna i vattendragen driver runt turbiner i vattenkraftverken för att skapa hydroelektrisk energiöverföring. Många gånger så koncentreras vattenflödet via fördämningar och dammar för att optimera hastigheten på vattnet och även reglera vattennivåerna i vattensamlingar och vattendrag i närliggande områden för att förhindra översvämningar eller alltför låg vattennivå.